O Životě.cz
Partnerské weby

Personální ředitelka Vám napíše profesionální strukturovaný životopis na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Životopis od nás je zaručeně pozvnánkou na pracovní pohovor. Nezapomeňte ani na motivační dopis díky němu vyniknete mezi ostatními kandidáty. Píšeme profesionální životopisy a motivační dopisy, připravujeme kandidáty na pracovní pohovory.

Naše ikonka
 O Źivotě.cz
Tiráž
O Životě.cz
ISSN 1214-6668
Vydavatel:
Marketer, s.r.o.
Hledání
Zde hledá Jyxo
Přijmeme!
Přijmeme do našeho týmu redaktora či redaktorku na externí spolupráci. Volné vstupy na akce (press screeningy, koncerty, tiskovky atd. atd. atd.), volnost ve výběru témat, možnost seberealizace, není nutná praxe a není ani omezeno věkovou hranicí, důležitý je písemný projev. Práce není finančně honorována. Zn.: Mladý kolektiv :-)
Soutěž!
Soutěžte s námi o dva zcela unikátní kalendáře Simony Krainové Agent 007, nafocené ve stylu Jamese Bonda s touto přední kráskou českého modelingu. Kalendář je neprodejný, ale může viset na stěně právě vám, pokud nám napíšete svá novoroční předsevzetí a to, jak v nich pokračujete, budete pokračovat či případně na čem jste pohořeli. Dva nejlepší příspěvky odměníme Agenty! Piště na redakce@ozivote.cz.
Výherci
S potěšením oznamujeme, že prosincovou soutěž vyhrál pan František Krám z Plzně a slečna Lucie Burovská z Prahy. Oběma gratulujeme a zasíláme jim slíbená DVD Na Stojáka! A co že jste si to přáli nejčastěji k Vánocům? Drtivě převažovaly technické vymoženosti :-)


Letní slavnosti staré hudby

autor : Redakce , vydáno : 22. 06. 2004

Od 9. července do 6. srpna 2004 se uskuteční 5. mezinárodní hudební festival Letní slavnosti staré hudby, pořádaný kulturní a vzdělávací institucí Collegium Marianum – Týnskou vyšší odbornou školou. Spolupořadatelem festivalu je hlavní město Praha.

Posláním Letních slavností staré hudby je obohacení kulturního života naší doby hudbou minulých staletí. Na repertoáru koncertů se objevují kvalitní díla, která doposud zůstávala posluchačům utajena a zní v novodobých premiérách. Snahou festivalu je rozšíření povědomí o evropské hudební historii prostřednictvím souborů historických nástrojů. Jednou z oceňovaných předností festivalu je umísťování koncertů do unikátních pražských historických prostor. Zkušenost potvrdila, že takové prostory a jejich akustika napomáhají nezaměnitelné atmosféře, která vzniká při provozování staré hudby na dobové nástroje. Návštěvnický ohlas v předcházejících letech prokázal, že Letní slavnosti staré hudby se za krátkou dobu své existence staly neodmyslitelnou součástí pražské letní hudební scény a do jisté míry už i událostí s mezinárodním renomé, jež pomáhá řadit hlavní město Prahu mezi významné kulturní metropole Evropy.

V souvislosti s letošními oslavami české hudby se dramaturgie festivalu zaměřuje především na díla starých českých mistrů, prezentovaná v evropském kontextu. Špičkoví zahraniční a čeští umělci, důkladně obeznámení se zásadami dobové interpretace, uvedou tvorbu skladatelů, jejichž výročí si letos připomínáme: J. D. Zelenky, F. I. Tůmy, Fr. X. Richtera, H. I. F. Bibera a B. M. Černohorského. Jejich díla se představí po boku skladeb významných evropských autorů, kteří v Čechách přímo působili nebo jejichž skladby k nám ve své době pronikly a dnes jsou zastoupeny v českých archivech (A. Corelli, A. Lotti, A. Vivaldi, J. J. Fux ad.).

V povaze festivalu se rovněž odráží mnohonárodnostní charakter hudební Evropy minulých staletí. Proto bude mít publikum možnost porovnat, jak českou hudbu vnímají čeští a jak zahraniční hudebníci, jak interpretují italskou hudbu Italové, jak Rakušané a podobně. Bude jistě zajímavé sledovat, jak nám Belgičané představí „klenoty z kroměřížského archivu„, jejichž autory jsou Čech, Němec, Rakušan a Ital, nebo jaké pojetí zvolil Angličan pro Biberovy Růžencové sonáty napsané v Salcburku. Prezentace mnohonárodnostní hudební Evropy v době baroka vyvrcholí závěrečným koncertem, na němž Barokní orchestr Evropské unie přednese skladby Čecha, dvou Němců, Francouze a poněmčeného Francouze.

***

Úvodní koncert 9. července v Zámku Troja představí svěží árie ze světských kantát a oper benátského „rudého kněze„ Antonia Vivaldiho, určené mužskému vysokému hlasu – tehdy kastrátům, nyní kontratenoristům. Virtuózního partu se ujme vycházející pěvecká hvězda, francouzský kontratenorista Philipp Jaroussky se souborem l´Artaserse.

Jedinecný zážitek slibuje koncert Grandi maestri 11. cervence ve Dvořákově síni Rudolfina. Hvězdou koncertu s mezinárodním zastoupením skladatelů i interpretů bude bezesporu vynikající holandský basista Peter Kooij, specialista na vokální dílo Johanna Sebastiana Bacha a jeho soucasníků. Právě ty si vybral i pro svůj pražský večer: drážďanského skladatele chrámové hudby a jednoho z nejslavnějších českých hudebníků své doby Jana Dismase Zelenku, mistra instrumentálního koncertu i vokální hudby Antonia Vivaldiho a dalšího Benátcana Antonia Lottiho, kterého po dva roky pojilo se Zelenkou angažmá v Drážďanech. Vrcholem večera bude provedení Bachovy duchovní kantáty „Ich habe genung„, ve které vedle Petera Kooije představí své umění světoznámý barokní hobojista Martin Stadler. Nastudování koncertu se souborem Collegium Marianum se ujal významný německý houslista Anton Steck.

V letošním roce slavíme třísté výročí úmrtí Heinricha Ignaze Franze Bibera (1644 – 1704), rodáka ze Stráže pod Ralskem. Biber byl jedním z nejlepších houslistů 17. století a výrazným skladatelem – především autorem technicky náročných a improvizačně vynalézavých houslových sonát, které jsou dodnes kmenovou součástí repertoáru špičkových houslistů. Působil postupně ve službách kroměřížského biskupa a salcburského arcibiskupa a díky znamenitému houslovému umění jej císař Leopold I. povýšil do šlechtického stavu a udělil mu přídomek „von„. Biberovy „Růžencové sonáty„ zahraje 12. července renomovaný britský houslista Andrew Manzee s cembalistou Richardem Egarrem v Tereziánském sále Břevnovského kláštera.

Itálie byla v 17. a 18. století nevyčerpatelnou pokladnicí hudebních stylů i repertoáru a ovlivňovala hudební vývoj v celé Evropě. Nejinak tomu bylo i v českých zemích, které přes Vídeň, aristokracii a církevní řády měly s italskými zdroji spojení. Mnozí aristokraté udržovali styky s Italy zaměstnanými u císařského dvora, ale také zvali osobnosti z Itálie na návštěvy do Čech (např. Tartini, Tessarini, Albrici, Lotti či Vivaldi). Program koncertu La Suave Melodia sestavený ze skladeb nejznámějších i pozapomenutých italských autorů 17. a 18. století nabízí reprezentativní průřez italským vokálním i instrumentálním repertoárem. Zároveň nám autoři jednotlivých skladeb představí všechna nejdůležitější tehdejší italská hudební centra: Vivaldi Benátky, Corelli a Kapsberger Řím, Rossi, Cazzati a Scarani Mantovu, Falconieri a Ortiz Neapol, Storace Messinu a Ucellini Parmu. Posluchači se mohou 13. července na nádvoří Nosticova paláce těšit na strhující intepretační projev rakouského souboru Oman Consort. Různorodost basové sekce (cembalo, viola da gamba, colascione, barokní kytara a teorba) dává vyniknout specifickému zvuku zobcové flétny, kterou bravurně ovládá umělecký vedoucí Michael Oman.

Milovníkům středověké hudby je určen koncert Hudba králů, který představí španělskou hudbu na evropských dvorech od středověku po renesanci. Zazní písně trubadůrů, tradiční andaluská hudba, balady a romance. Španělský soubor Mudéjar hraje na unikátní středověké nástroje, rekonstruované na základě dlouholetého výzkumu v Evropě i v arabském světě – např. psalterium, quanún, arabská loutna, viheula da arco či viuela de mano. Umělecká vedoucí Begońa Olavide získala mezinárodní uznání jako virtuos ve hře na psalterium. Koncert se uskuteční 17. července v kostele sv. Martina ve Zdi na Starém Městě.

České země neměly v 18. a 19. století výrazné centrum ani velké šlechtické dvory, které by zaručily místním hudebníkům kvalitní zaměstnání. Mnohé církevní řády jim poskytly vynikající hudební vzdělání, které však museli uplatnit jinde. Řada výrazných hudebníků proto hledala štěstí ve Vídni nebo za hranicemi rakouské monarchie. Českou hudbu tak proslavili i Leopold Koželuh a Vojtěch Jírovec ve Vídni, František Benda v Berlíně a Postupimi, František Xaver Richter v Mannheimu a Jan Ladislav Dusík v celé Evropě od Anglie až po Rusko. Díla těchto českých mistrů přednese 20. července klasicistní klavírní trio Capella Apollinis.

Ideální spojení tance, pantomimy a mluveného slova představí posluchačům „Šachy„ významného polského básníka Jana Kochanowského. Báseň o šachách se stala skvělým podkladem pro vytvoření originálního představení. Specifický charakter dvorského baletu ukazuje scény v dobové konvenci s využitím techniky renesančního tance s původními choreografiemi 16. století v italském a francouzském stylu. Expresivní scény ze šachové partie, které dotváří fantaskní kostýmy a masky, uvedou diváka do pohádkového světa šach. Přítomnost mluveného slova v recitovaných pasážích, stejně jako dobová hudba, oživí podívanou zobrazující Kochanowského práci ve všech formách umění. Představení uvede 21. července vynikající polský taneční soubor Ardente Sole v režii Pawla Winsczyka a choreografii Romany Agnel na otevřené scéně na nádvoří Nosticova paláce.

Poslední velkou slavností barokních Čech byla oslava kanonizace sv. Jana Nepomuckého v roce 1729, jejíž 275. výročí si letos připomínáme. Celý svět mohl Praze a českému národu závidět jeho postavení spjaté s úctou k novému svatému, který se stal národním i nadnárodním symbolem. Jedinečná slavnost byla korunována mnohými řádovými hrami s nepomucenskou tematikou. Část hry z roku 1729 „Fama Sancta„ s dramatickými výstupy alegorických postav, doprovázená hlaholem trubek, procesními písněmi, nepomucenským kázáním a hudbou Šimona Brixiho bude v režii Blaženy Hončarivové provedena 25. července na nádvoří a v kostele sv. Jana Nepomuckého na Hradčanech.

Většina skladatelů programu Harmonia caelestis byla svým původem či kariérou spjata se středoevropským regionem, jehož většinu pokrývala v 17. a 18. století habsburská monarchie. Její hlavní centra jsou zde reprezentována J. J. Fuxem, A. Caldarou, F. I. A. Tůmou (Vídeň) a J. Brentnerem (Praha), uherskou část monarchie zastupuje kníže Pál Esterházy. Blízko hranicím monarchie a velkou pokladnicí repertoáru byly saské Drážďany, které nám představí hudba J. A. Hasseho a J. D. Zelenky. Výraznou osobností byl rovněž z habsburské monarchie pocházející, avšak v Itálii se uplatnivší Čech B. M. Černohorský. Duchovní tvorbu těchto mistrů představí 28. července maďarští umělci – sopranistka Noémi Kiss a soubor Affetti Musicali.

Program koncertu Bohemia mediaevalis se zaměřuje na repertoár, v němž se zračí identita domácí tradice liturgického zpěvu. Schola Gregoriana Pragensis s uměleckým vedoucím Davidem Ebenem přednese zpěvy k českým svatým, sv. Václavu, sv. Vojtěchu a sv. Ludmile a dalším světcům v Čechách zvláště uctívaným, dále repertoár spojený s mariánským kultem, který se ve 14. století rozšířil i do Čech. K velkým mariánským ctitelům patřil i král Karel IV. nebo arcibiskup pražský Arnošt z Pardubic. Pozdně středověkou tradici oživí zpěvy svátku Božího těla, jehož hlavním tématem je úcta k eucharistii. Koncert se uskuteční 29. července v bazilice sv. Jiří na Pražském hradě.

Koncert 31. července nás zavede do Kroměříže za éry biskupa Karla Liechtensteina-Castelcorna (1664 – 1695). Ten zde vybudoval kapelu, jejíž kvality a repertoár nemají v 17. století v Čechách obdoby. Soubor zformoval trubač a jezuitský žák Pavel Josef Vejvanovský, dva roky v něm působil i vynikající houslista a skladatel Heinrich Ignaz Franz Biber. Sbírka skladeb z repertoáru kapely se dochovala dodnes a je jedinečným a reprezentativním zdrojem obsahujícím především skladby italských a vídeňských autorů včetně Schmelzera a Bertaliho. Dokladem vysoké úrovně skladeb, dochovaných v kroměřížském archivu, je neutuchající zájem nejen českých, ale i zahraničních muzikologů a interpretů o jejich znovuoživení. Proto bude jistě zajímavé poznat dosud skryté poklady v interpretaci zahraničních umělců. Posluchači se mohou těšit na špičkové výkony belgického vokálního souboru Currende a holandského instrumentálního souboru In Stil Moderno pod vedením Erika Van Nevela v kostele sv. Šimona a Judy.

Evropský charakter závěrečného koncertu Harmonie národů bude prezentován mezinárodním složením jak Barokního orchestru Evropské unie pod taktovkou vynikajícího dirigenta Larse Ulrika Mortensena, tak repertoáru. Ten tvoří díla skladatelů české, německé a francouzské národnosti, jejichž životopisy a kariéra zahrnují evropanství v dnešním slova smyslu. Každý z nich totiž vystřídal několik působišť, která dohromady zahrnují téměř celý evropský region. J. D. Zelenka odešel z Prahy do Drážďan, G. F. Händel strávil mládí v Itálii a poté odešel z Hannoveru do Londýna, hudební styl G. Ph. Telemanna v sobě mísí prvky italské i francouzské, do Paříže ze svých německých působišť zajížděl. Francouz M. A. Charpentier studoval v Římě a italská hudba jej velmi ovlivnila, G. Muffat působil v rodném Německu, v Paříži a Salcburku. Slavnostní koncert se uskuteční 6. srpna v Rytířském sále Valdštejnského paláce.

***

5. ročník festivalu se uskuteční za laskavé podpory Ministerstva kultury České republiky, Česko-německého fondu budoucnosti, Vlámské vlády, Velvyslanectví nizozemského království, Ministerstva školství, kultury a sportu Španělska, Španělského velvyslanectví, The British Council, Francouzského institutu v Praze, Festivalu Sablé, Polského institutu v Praze, Rakouského kulturního fóra v Praze, Maďarského kulturního střediska, Řízení letového provozu ČR, s.p., Italského kulturního institutu v Praze, Nadace Český hudební fond, Škoda Auto, a.s., Raiffeisen stavební spořitelny, Tiskárny Calamarus, Tiskárny Sprint Servis, Holiday Inn Prague Congress Centre, Mövenpick Hotel, Grand Hotel Bohemia Praha, Hilton Hotel.

Mediálními partnery festivalu jsou: Český rozhlas 3 VLTAVA, MEZZO – classic, jazz TV, Harmonie – časopis pro klasickou hudbu, jazz a world music, Respekt, Prague Post, Postgraduální medicína – odborný časopis pro lékaře, Věci veřejné a Přehled kulturních pořadů v Praze.

Vstupné na koncerty je 200 Kč, na akce 25.7. a 6.8. je vstup zdarma, slevy jsou poskytovány studentům a držitelům karet ZTP a ZTP-P.

Podrobné informace o festivalu Vám poskytnou:

PhDr. Markéta Semerádová, ředitelka festivalu (604208244)

Mgr. Daniela Furthnerová, vedoucí produkce (606466131)

e-mail: marianum@tynska.cuni.cz

www.tynska.cuni.cz

Jediný festival staré hudby v Praze

Tiskové zprávy a články redakce.
Komentáře
VěcAutorDatum a čas

K článku nejsou žádné komentáře.

Zobrazit Vše | Přidat nový

Reklama
Pojištění
Za obsah jednotlivých materiálů odpovídají jejich autoři. Obsah © redakce O Životě.cz 2002 - 2006