O Životě.cz
Partnerské weby

Personální ředitelka Vám napíše profesionální strukturovaný životopis na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Životopis od nás je zaručeně pozvnánkou na pracovní pohovor. Nezapomeňte ani na motivační dopis díky němu vyniknete mezi ostatními kandidáty. Píšeme profesionální životopisy a motivační dopisy, připravujeme kandidáty na pracovní pohovory.

Naše ikonka
 O Źivotě.cz
Tiráž
O Životě.cz
ISSN 1214-6668
Vydavatel:
Marketer, s.r.o.
Hledání
Zde hledá Jyxo
Přijmeme!
Přijmeme do našeho týmu redaktora či redaktorku na externí spolupráci. Volné vstupy na akce (press screeningy, koncerty, tiskovky atd. atd. atd.), volnost ve výběru témat, možnost seberealizace, není nutná praxe a není ani omezeno věkovou hranicí, důležitý je písemný projev. Práce není finančně honorována. Zn.: Mladý kolektiv :-)
Soutěž!
Soutěžte s námi o dva zcela unikátní kalendáře Simony Krainové Agent 007, nafocené ve stylu Jamese Bonda s touto přední kráskou českého modelingu. Kalendář je neprodejný, ale může viset na stěně právě vám, pokud nám napíšete svá novoroční předsevzetí a to, jak v nich pokračujete, budete pokračovat či případně na čem jste pohořeli. Dva nejlepší příspěvky odměníme Agenty! Piště na redakce@ozivote.cz.
Výherci
S potěšením oznamujeme, že prosincovou soutěž vyhrál pan František Krám z Plzně a slečna Lucie Burovská z Prahy. Oběma gratulujeme a zasíláme jim slíbená DVD Na Stojáka! A co že jste si to přáli nejčastěji k Vánocům? Drtivě převažovaly technické vymoženosti :-)


Rozpočty českých domácností v ohrožení

autor : ing. Ludmila Pachtová , vydáno : 24. 11. 2004

Mohou české domácnosti přežít daňovou reformu úředníků? Sleduje vyšší zdanění ekologický záměr, pod nímž je prezentováno? Zvýší se s aplikací koncepce zaměstnanost nebo se naopak prohloubí deformace v našem hospodářství a možnosti pracovního uplatnění pro mnohé občany skončí?

Otázky tohoto typu zazněly z pléna na akci FONTES RERUM dne 16.11.2004, na které paní Yvona Legierská, náměstkyně ministra financí ČR představila záměr úředníků, pod honosným názvem „Ekologická daňová reforma“.

Vlevo paní náměstkyně Y.Legierská, vedle poslanec J.Mládek Pohled do sálu

Oteplování země je celosvětový problém. Limity, proces a cíl snižovat emise skleníkových plynů (CO2, CH4, N2O, fluorované uhlovodíky a další) ve vzduchu jsou proto obsahem v mezinárodních dokumentech (Kjótský protokol, směrnice EU 2003/96/EC, 2004/74/EC), které také závazně platí pro Českou republiku.

Úředníci Ministerstva financí ČR, ve spolupráci s Ministerstvem životního prostředí se proto pokusili připravit koncept ekologické daňové reformy.

Nebrali přitom v potaz ani slabou kupní sílu obyvatelstva, ani specifika složení zdrojů, ovlivňující v důsledcích odlišně výsledné znečištění, ani stav výroby v ČR a připojení domácností na energetické sítě. Nevyužili přitom možnosti uplatnit osvobození od daní za odběr zemního plynu a elektřiny pro domácnosti, které směrnice EU v čl. 18a, umožňuje speciálně České republice.

„Průměrný příjem v Německu je přes 2000 Euro, průměrný příjem v ČR přes 500 Euro. Podíl nákladů na energie v české domácnosti po ministerské reformě lze odhadovat na 20 % z příjmu domácnosti, zatímco v Rakousku po přijetí reformistických opatření činí jen cca 3.5 % “, zaznělo z pléna. Mezi přítomnými převažoval názor, že takováto daňová reforma by vedla mnohé české domácnosti na venkově k návratu k lokálnímu topení pevnými palivy, zejména k topení s uhlím, možná i ke spalování pet-lahví nebo pneumatik.

Ministerstvo nepřichází od roku 2000 prakticky s žádnými novotami. Odstavce, které byly prezentovány v tehdejších koncepcích jsou v podstatě formálně přeuspořádány, přisadil si i pan Miloš Kužvart, (poslanec PSP, dříve ministr životního prostředí).

Větší pozornost ze strany úředníků a zohlednění v budoucích koncepcích si zasluhuje stávající stav vysokých daní z příjmů. Tyto daně, při porovnání podílů typů daní, přesahují 50 %, zatímco zdanění energií sotva 10 procent. Má-li být cílem ekologická reforma, je potřeba vnímat odlišnosti energetických zdrojů a přesouvat specifikovanou daňovou zátěž ke zdrojům, ne plošně, na obyvatelstvo. „Důraz by měl být kladen na obranu proti dvojímu zdanění energií“, zaznívalo z úst zástupců ČEZ, Transgasu, České plynárenské unie, Svazu průmyslu a dopravy ČR.

Názor, vyjádřený dříve písemně panem Karlem Šimečkem a Luďkem Piskačem (předsedou předsednictva a tajemníkem Sdružení velkých spotřebitelů energie), že koncepce, jak byla předložena, je hodná odmítnutí, že neplní ekologický účel a v konečných širších důsledcích povede naopak ke zvýšení nezaměstnanosti, nebyl ojedinělý.

Předmětem kritiky byla i současná nevhodná dotační politika, kterou je podporováno vyčerpávání neobnovitelných zdrojů, a také vnitřní nehospodárné počínání samotných gigantů – ČEZu., která má za následek promítnutí do drahoty elektrické energie. Ze stran ekologů zaznělo, proč naopak ministerstvo neuvažuje se zvýhodněním LPG a CNG pro pohon vozidel oproti benzínu a naftě, proč se počítá se zdaněním plošně, až při konečné spotřebě?

Souhrnně lze říci, že úřednická koncepce je zaměřena na potlačení spotřeby elektřiny a plynu, zejména v domácnostech, nikoli na přechod k palivům šetrnějším k životnímu prostředí a ekologičtější výrobu, přesahuje nutný rámec daný směrnicemi EU a nevyužívá výjimek poskytovaných členským státům. Na místě je proto zcela otázka, zda úředníkům neleží více na srdci naplnění prázdných fondů, (např. Státního fondu pro životní prostředí) a odškrtnutí promeškaného termínu předkladu koncepce Vládě ČR (30.6.2004), než ekologie, zaměstnanost a únosnost pro české domácnosti.

Sladký raut Slaný raut

Kritika, která se snesla na tvůrce koncepce, snad nevzala autorům i odpůrcům chuť při malém pohoštění, kterým byla diskuze v Kaiserštejnském paláci uzavřena.

Diskuse v předsálí Loučení

V Praze dne 19.11.2004.

Fotodokumentace: Václav Kotěšovec.

Komentáře
VěcAutorDatum a čas

K článku nejsou žádné komentáře.

Zobrazit Vše | Přidat nový

Reklama
Pojištění
Za obsah jednotlivých materiálů odpovídají jejich autoři. Obsah © redakce O Životě.cz 2002 - 2006