O Životě.cz
Partnerské weby

Personální ředitelka Vám napíše profesionální strukturovaný životopis na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Životopis od nás je zaručeně pozvnánkou na pracovní pohovor. Nezapomeňte ani na motivační dopis díky němu vyniknete mezi ostatními kandidáty. Píšeme profesionální životopisy a motivační dopisy, připravujeme kandidáty na pracovní pohovory.

Naše ikonka
 O Źivotě.cz
Tiráž
O Životě.cz
ISSN 1214-6668
Vydavatel:
Marketer, s.r.o.
Hledání
Zde hledá Jyxo
Přijmeme!
Přijmeme do našeho týmu redaktora či redaktorku na externí spolupráci. Volné vstupy na akce (press screeningy, koncerty, tiskovky atd. atd. atd.), volnost ve výběru témat, možnost seberealizace, není nutná praxe a není ani omezeno věkovou hranicí, důležitý je písemný projev. Práce není finančně honorována. Zn.: Mladý kolektiv :-)
Soutěž!
Soutěžte s námi o dva zcela unikátní kalendáře Simony Krainové Agent 007, nafocené ve stylu Jamese Bonda s touto přední kráskou českého modelingu. Kalendář je neprodejný, ale může viset na stěně právě vám, pokud nám napíšete svá novoroční předsevzetí a to, jak v nich pokračujete, budete pokračovat či případně na čem jste pohořeli. Dva nejlepší příspěvky odměníme Agenty! Piště na redakce@ozivote.cz.
Výherci
S potěšením oznamujeme, že prosincovou soutěž vyhrál pan František Krám z Plzně a slečna Lucie Burovská z Prahy. Oběma gratulujeme a zasíláme jim slíbená DVD Na Stojáka! A co že jste si to přáli nejčastěji k Vánocům? Drtivě převažovaly technické vymoženosti :-)


Maturita – strašiak stredoškolákov?

autor : Redakce , vydáno : 13. 12. 2004

Pred zahájením školského roku 2004-2005 bola Ministerstvom školstva SR podaná informácia ohľadom vykonávania maturít postupným rastom vplyvu výsledku testových otázok na celkový výsledok maturitnej skúšky. Počas školského roka sa však študenti z rôznych zdrojov dozvedeli, že Ministerstvo školstva tento spôsob zmenilo. V radoch študentov nastali z náhlej zmeny obavy.

Ministerstva školstva SR urobilo prieskumné testovanie študentov stredných škôl so zámerom overenia ich pripravenosti na maturitné skúšky. Úspešnosť bola pod 50%. Čo znamená, že menej ako 50% žiakov stredných škôl by uspelo na maturitnej skúške.

V súvislosti s týmito výsledkami zverejnenými Ministerstvom školstva SR a taktiež s ohľadom na nový spôsob vykonávania maturitných skúšok na stredných školách, sa Ing. Miloš Luterán – riaditeľ gymnázia na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach, v spolupráci s Ing. Jánom Suroviakom – jedným z rodičov študentov 3Ag triedy a triednou učiteľkou Mgr. Katarínou Lešovou, rozhodli usporiadať podpornú akciu na zvládnutie tejto situácie u niektorých študentov gymnázia na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach. Pilotný projekt, ktorý mal priniesť riešenie tejto situácie mal byť na škole robený externou organizáciu.

Na základe prieskumu, ktorý vykonal rodič – Ing. Ján Suroviak bola spomedzi poradenských a vzdelávacích inštitúcií zaoberajúcimi sa zvyšovaním efektívnosti štúdia vybraná organizácia, ktorá predložila konkrétny spôsob, ako dosiahnuť zefektívnenie štúdia, zlepšenie prípravy samotných žiakov na vyučovanie a tiež zlepšenie ich postoja k učeniu. Na rozhodnutie pri výbere malo vplyv hlavne (a) riešenia, ktoré daná organizácia na problém poskytovala, ako aj (b) návrh účinného spôsobu, ako študentom predloží a odovzdá know-how „učenia ako sa učiť a mať v tom výsledky“.

Napokon bola vybratá organizácia APLIKOVANÁ SCHOLASTIKA s medzinárodným pôsobením. V Čechách a na Slovensku pôsobí táto organizácia vyše 7 rokov na rôznych úrovniach výchovno-vzdelávacích zariadeniach, medzi ktoré patria i školy.

Úlohou Aplikovanej Scholastiky je dodávanie efektívnych vzdelávacích služieb a publikovaných materiálov, ktoré sú založené na významných objavoch autora a humanistu L. Rona Hubbarda v oblasti vzdelávania. Tieto metódy a stratégie výučby a učenia, známe pod spoločným názvom ŠTUDIJNÁ TECHNOLÓGIA zahŕňajú prvé kompletné porozumenie skutočným bariéram v efektívnom učení a presnú techniku toho, ako tieto bariéry prekonávať.

Študijná technológia je základným prvkom pri vyučovaní (školeniach) v Aplikovanej scholastike. Je zostavená tak, aby priniesla dokonalé zvládnutie samotného predmetu štúdia ako takého. Nie je to technika na zlepšovanie pamäti, program fonetického čítania alebo iná „študijná pomôcka“.

Odkazom autora študijnej technológie, spisovateľa a filozofa L. Rona Hubbarda je: „Proces učenia nie je iba nahromadenie informácii na vrch tých ďalších. Je to proces získavania nového porozumenia a lepšieho spôsobu, ako niečo urobiť.“

Základom programov Aplikovanej scholastiky je predpoklad, že úspešné vzdelávanie je podstatne viac ako iba schopnosť prejsť skúškou. Vzdelávanie v sebe zahrňuje schopnosť študovaným informáciám rozumieť a byť schopný ich používať.

Po viacnásobných jednaniach, ktoré prebehli medzi APLIKOVANOU SCHOLASTIKOU Slovensko a Gymnáziom na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach, došlo k myšlienke vytvorenia pilotného projektu pre triedu 3Ag tohto gymnázia. Cieľom projektu bolo podporiť úspešnosť študentov pri učení všeobecne, ako aj pri prípravách na maturitné skúšky, ktoré sa pre nich stali „strašiakom“. Cieľom predloženého projektu bolo odovzdať študentom funkčné nástroje, ktoré im pomôžu v uľahčení a zefektívnení ich štúdia, čoho dôsledkom bolo, že študenti prevzali vyššiu mieru zodpovednosti za svoje výsledky v štúdiu.

Počas troch dní (18.-20.11.2004), ktoré študenti strávili so vzdelávacími pracovníkmi Aplikovanej Scholastiky Slovensko, absolvovali sériu prednášok, ktoré riešili problematiku ako: Prečo študenti opúšťajú štúdium? Prečo tak veľa študentov bez zaváhania prehlási, že „ nenávidí školu”? Čo spôsobuje, že študent stráca o predmet záujem, začne sa cítiť frustrovaný, nie je schopný sa koncentrovať a nič si nezapamätá? Prečo nie sú študenti schopní používať veci , ktoré sa naučili v práci alebo v živote? Spolu s prednáškami prešli študenti množstvom praktických cvičení, ktorých účelom bolo zaviesť u nich návyk používania nástrojov študijnej technológie v praxi – pri príprave na vyučovanie, na hodinách, či príprave na maturity.

Študenti spoznali základné zákony a princípy, pomocou ktorých je možné vyriešiť akékoľvek problémy v štúdiu bez ohľadu na to, ako beznádejne sa zdajú. Na základe úspechov, ktoré na seminári dosiahli, sa rozhodli na svojom gymnáziu otvoriť „KLUB UČENIA AKO SA UČIŤ“ (pomenovaný po rovnomennej publikácii, ktorá uvádza základy študijnej technológie), v rámci ktorého chcú svoje nové poznatky a zručnosti v spolupráci s Aplikovanou Scholastikou i naďalej rozširovať a odovzdávať ich ďalším študentom školy.

Na záver seminára obdržali všetci študenti certifikáty o jeho úspešnom absolvovaní. Poďakovanie za počiatočný úspech tohto pilotného projektu patrí študentom 3Ag triedy Gymnázia na ul. Ľ. Štúra v Michalovciach, ktorí na seminári tvrdo pracovali na zvyšovaní svojich schopností študovať. Úspech akcie by nebol možný ani bez podpory Ing. Miloša Luterána – riaditeľa školy, ktorému bolo na záver odovzdané najvýznamnejšie ocenenie, aké Aplikovaná scholastika udeľuje: PATRÓN VZDELÁVANIA. Študenti na záver vyslovili veľké poďakovanie jednému z rodičov Ing. Jánovi Suroviakovi, za to, že im svojim sponzorským príspevkom umožnil získať nové skúsenosti a vedomosti pre svoj ďalší život.

Zdroj : Martina Slneková, tlačové oddelenie, Aplikovaná Scholastika Slovensko

Tiskové zprávy a články redakce.
Komentáře
VěcAutorDatum a čas
Tento clanok ma potesilPK2-. -1. 2004, 17: 1
   Tento clanok ma nepotesilViliam Búr2-. -1. 2004, 23: 1
http://www.ichtys.sk/view.php...fanusik4-. -0. 2005, 14: 1
Zobrazit Vše | Přidat nový

Reklama
Pojištění
Za obsah jednotlivých materiálů odpovídají jejich autoři. Obsah © redakce O Životě.cz 2002 - 2006