O Životě.cz
Partnerské weby

Personální ředitelka Vám napíše profesionální strukturovaný životopis na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Životopis od nás je zaručeně pozvnánkou na pracovní pohovor. Nezapomeňte ani na motivační dopis díky němu vyniknete mezi ostatními kandidáty. Píšeme profesionální životopisy a motivační dopisy, připravujeme kandidáty na pracovní pohovory.

Naše ikonka
 O Źivotě.cz
Tiráž
O Životě.cz
ISSN 1214-6668
Vydavatel:
Marketer, s.r.o.
Hledání
Zde hledá Jyxo
Přijmeme!
Přijmeme do našeho týmu redaktora či redaktorku na externí spolupráci. Volné vstupy na akce (press screeningy, koncerty, tiskovky atd. atd. atd.), volnost ve výběru témat, možnost seberealizace, není nutná praxe a není ani omezeno věkovou hranicí, důležitý je písemný projev. Práce není finančně honorována. Zn.: Mladý kolektiv :-)
Soutěž!
Soutěžte s námi o dva zcela unikátní kalendáře Simony Krainové Agent 007, nafocené ve stylu Jamese Bonda s touto přední kráskou českého modelingu. Kalendář je neprodejný, ale může viset na stěně právě vám, pokud nám napíšete svá novoroční předsevzetí a to, jak v nich pokračujete, budete pokračovat či případně na čem jste pohořeli. Dva nejlepší příspěvky odměníme Agenty! Piště na redakce@ozivote.cz.
Výherci
S potěšením oznamujeme, že prosincovou soutěž vyhrál pan František Krám z Plzně a slečna Lucie Burovská z Prahy. Oběma gratulujeme a zasíláme jim slíbená DVD Na Stojáka! A co že jste si to přáli nejčastěji k Vánocům? Drtivě převažovaly technické vymoženosti :-)


30 hodinová týdenní pracovní doba v zákoně

autor : ing. Ludmila Pachtová , vydáno : 14. 03. 2005

Přibývání strádajících a hladovějících lidí, ba i úmrtí z nedostatečných životních podmínek. Nezaměstnanost mnoha mladých lidí, nezaměstnanost mnoha žen nad 40 let, nižší platy a postavení žen ve srovnání s muži bez ohledu na věk, zejména v technických profesích. Upřednostňování osob se středoškolským vzděláním před vysokoškoláky, velmi nízké platy mladých lidí, beznadějné vyhlídky na slušný život pro případ založení rodiny. Přebujelost managementu a třídních stupňů a s nimi souvisejících platů ve veřejné správě a u orgánů České republiky.

Přebujelost orgánů, veřejné správy a obchodní činnosti ve srovnání s vlastní tuzemskou výrobní a výzkumnou činností. Chybné rozhodování s málo efektivními účinky, činěné některými odborně nefundovanými členy přibalenými v představenstev, v dozorčích a správních radách u společností vzniklých mnohdy věcně nedobrou velkou privatizací, praktická nemožnost dovolat se práv proti diskriminaci v případech pracovního a společenského uplatnění. Tak by se dala shrnout základní fakta o stavu, ve kterém se v současnosti naše země nalézá. Jak situaci zlepšit? Proč nám naše vláda z ČSSD, KDU-ČSL a US-DEU neříká pravdu a proč problém neřeší? Může snad pomoci program ODS nějakou cestou ke zlepšení?

Základním jednoduchým, principielním řešením, které napadne mnohého myslícího člověka, je změna v délce pracovní doby, její zkrácení, z osmi a půl hodiny denně, na 6 a půl hodiny denně. Maximální pracovní doba v týdnu při plném úvazku bez započtení obědů by tedy obnášela 30 hodin místo současných 40 hodin. U celodenních provozů, kde se pracuje na směny by to znamenalo místo tří směn po osmi hodinách, čtyři směny po šesti hodinách. Vedlejší pracovní poměr by mohl být vykonáván v rozsahu 18 hodin za týden. Při souběhu pracovních poměrů by maximální počet součtu všech pracovních hodin v týdnu směl být 48 hodin. Uzákoněním takovýchto pravidel bychom plně integrovaly podmínky stanovené evropským právem, zejména stanovenou hranici maxima pro délku pracovní doby. S kratší pracovní dobou by u obchodních a výrobních společností, těch zaměstnavatelů, kteří vedou podniky efektivně, byly vytvořeny podmínky k zaměstnávání většího počtu lidí, pokud by tito zaměstnavatelé chtěli dosahovat stejného výkonu. Kratší pracovní doba by umožňovala též zaměstnancům delší odpočinek a více času pro rodinu. Méně stresu a delší odpočinek by se zpětně mohl odrážet na kvalitnějším pracovním výkonu jednotlivců, což by přispívalo ke zlepšení celkové produktivity a výkonnosti zaměstnavatele. Kratší pracovní doba je vhodným řešením i ve veřejné správě, v níž zejména se lze setkat s nečinností nebo neefektivním dublováním činností nebo dokonce s výkonem úkonů jejichž smysl není znám, či se vytratil s dobou. Kratší pracovní dobou, aniž by se zvyšoval nebo snižoval počet pracovníků a managementu veřejné správy, by byl vyvinut mírný tlak, aby se ve veřejné správě více myslelo, lépe pracovalo, méně planě mluvilo a hodnotilo, a aby se redukovala přetvářka, formální vykazování pracovních výkonů a činností.

Ve výzkumných oblastech by byly vytvořeny podmínky pro zapojení více lidí. Více hlav více ví.

Zkrácení pracovní doby znamená obrovský společenský dopad, posílení podmínek pro založení rodiny a pro stabilitu rodiny. Hezký mezilidský vztah vyžaduje možnost společného prožívání, tedy prostor vymezený časem. Také děti vyžadují přiměřenou péči, jejíž míra závisí na časových možnostech rodičů, ve dvaceti procentech dokonce pouze jednoho rodiče.

Řešení nezaměstnanosti kratší pracovní dobou není v Evropě žádným novým objevem. Hospodářsky vyspělejší západní země tuto reformu nastolily již před mnoha lety. Například Německo nebo Francie. Tam je pracovní doba bez započtených přestávek na jídlo uzákoněna na 34 hodin týdně.

Reakce pana ministra Škromacha na úvahy o zkrácení pracovní doby jsou opravdu těžko pochopitelné. „Evropa jde úplně jiným směrem. Zkrácení je nemožné. Evropské směrnice to nedovolují!“

Proč nám lže? Musí se optat člověk, který se do evropského práva začte nebo člověk, který má možnost si ověřit, jak to vlastně v jiné zemi je. Proč pan ministr tolik lpí na feudálním odkazu Marie Terezie? Byla to tato žena před několika sty lety, která uzákonila maximální 8 hodinovou pracovní dobu k ochraně robotníků proti zvůli feudálů. Neví snad pan ministr, že od té doby se mnohonásobně zvýšil počet obyvatel na našem území? Že se tedy rapidně změnily podmínky? Znamená to snad, že sociální politika současné vlády ČSSD je politikou zpanštělých rozmařilců, ve většině případech téměř celoživotně přilepených na státní rozpočet (dříve prostřednictvím státních podniků), jejichž sociální cítění a představy o demokracii lze přirovnat k cítění českého a německého panstva doby feudalismu?

Důležitým doplňkovým řešením, které v naší právní soustavě ke snížení nezaměstnanosti, k zachování demokracie, k vytvoření protikorupčního prostředí chybí, je neslučitelnost výkonu veřejných funkcí (včetně ředitelů z odborů ve státní správě) s členstvím v dozorčích radách, v představenstvech, ve správních radách a jiných orgánech obchodních společností, a dále obecné právo jedinečnosti existence členství v představenstvu nebo správním orgánu. Náš obchodní zákoník sice v současnosti obsahuje paragrafy, které zakazují souběh funkcí ve společnostech s podobným předmětem podnikání, avšak současně tento zákon obsahuje taková ustanovení, že vylučuje možnost většiny lidí, aby žádala potrestání a odvolání členů těch členů z orgánů, kteří zákaz souběhu funkcí nerespektují. Výsledkem je, že například v orgánech akciových společností, vzniklých v rámci velké privatizace v Praze přes zákonný zákaz byli obchodním soudem mnohdy zapsáni lidé z řad zastupitelů a jejich přátel souběžně v několika společnostech, a to dokonce aniž by měli potřebné erudice. Nejsou (nebo nebyli) pak schopni řádně a včas rozhodovat, když to je (nebo bylo) ve veřejném zájmu třeba. Domnívat se, že si tito lidé, z nichž se rekrutuje nová generace oligarchie, budou stěžovat sami na sebe, že sedí ve více orgánech, ačkoli to zákon zakazuje, je stejně utopistické, jako se domnívat, že si tito lidé řeknou. Hm, my neodborníci, kteří jsme se o danou profesi začali zajímat ve chvíli, kdy jsme se stali členem zastupitelstva, zabíráme v představenstvu místa lidem, kteří v daném oboru studovali a měli tedy o obor letitý zájem. Na tvorbě bezzubých zákonů a na takovémto specifickém obsazování orgánů z dob privatizací měli hlavní zásluhu v roce 1992 až 1997 politici z řad ODA a ODS, od roku 1996 též z ČSSD, ale i z KSČM. Když nebyla snaha v řadách těchto stran k regulaci a k zákonné ochraně před sobectvím lidstvu vlastnímu po tolik let, lze předpokládat, že ani na současné parlamentní pravici ani na levici opravdovou snahu k řešení nezaměstnanosti a k faktickému zachování demokracie, k právu každého člověka účastnit se přiměřeně schopnostem na vládnutí v zemi, ba dokonce k zachování práva na důstojný život a na základní životní podmínky, očekávat nelze.

Spoléhat na osvícenské představy od lidí, kteří vpluli do parlamentních a vládnoucích akvarijních funkcích při přívalových sametových proudech, aniž by si nějaký ten rok života vyzkoušeli chůzi po souši, v podmínkách v jakých žije většina z nás, je stejně naivní, jako představa, že čáp pochopí, proč medvěd zalézá v zimě do brlohu a nedoletí někam do teplých krajin.

Komentáře
VěcAutorDatum a čas
pravdačtenář3-. -0. 2005, 16: 1
Zobrazit Vše | Přidat nový

Reklama
Pojištění
Za obsah jednotlivých materiálů odpovídají jejich autoři. Obsah © redakce O Životě.cz 2002 - 2006