O Životě.cz
Partnerské weby

Personální ředitelka Vám napíše profesionální strukturovaný životopis na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Životopis od nás je zaručeně pozvnánkou na pracovní pohovor. Nezapomeňte ani na motivační dopis díky němu vyniknete mezi ostatními kandidáty. Píšeme profesionální životopisy a motivační dopisy, připravujeme kandidáty na pracovní pohovory.

Naše ikonka
 O Źivotě.cz
Tiráž
O Životě.cz
ISSN 1214-6668
Vydavatel:
Marketer, s.r.o.
Hledání
Zde hledá Jyxo
Přijmeme!
Přijmeme do našeho týmu redaktora či redaktorku na externí spolupráci. Volné vstupy na akce (press screeningy, koncerty, tiskovky atd. atd. atd.), volnost ve výběru témat, možnost seberealizace, není nutná praxe a není ani omezeno věkovou hranicí, důležitý je písemný projev. Práce není finančně honorována. Zn.: Mladý kolektiv :-)
Soutěž!
Soutěžte s námi o dva zcela unikátní kalendáře Simony Krainové Agent 007, nafocené ve stylu Jamese Bonda s touto přední kráskou českého modelingu. Kalendář je neprodejný, ale může viset na stěně právě vám, pokud nám napíšete svá novoroční předsevzetí a to, jak v nich pokračujete, budete pokračovat či případně na čem jste pohořeli. Dva nejlepší příspěvky odměníme Agenty! Piště na redakce@ozivote.cz.
Výherci
S potěšením oznamujeme, že prosincovou soutěž vyhrál pan František Krám z Plzně a slečna Lucie Burovská z Prahy. Oběma gratulujeme a zasíláme jim slíbená DVD Na Stojáka! A co že jste si to přáli nejčastěji k Vánocům? Drtivě převažovaly technické vymoženosti :-)


Čekat na období větší životní moudrosti nebo skočit do soudcovského taláru?

autor : ing. Ludmila Pachtová , vydáno : 02. 05. 2005

Pan Mgr. Petr Franc, viceprezident Soudcovské unie ČR informoval na tiskové konferenci k tématu „Jaro v české justici“ dne 28.dubna 2005 v budově Obvodního soudu pro Prahu 1. O významných soudních rozhodnutích týkajících se občanů se nezmiňoval. Pozornost obracel k vnitřním záležitostem soudců. Začal tématem čekatelé.

Plénum tiskové konference„My odmítnutým čekatelům říkáme, musíte si prostě zvykat, že se k Vám stát bude chovat macešsky. K soudcům se také tak chová. Teď jim sebral třeba sedminu platů.“ „Čekatelé teď asi budou muset hledat práci někde v cizině nebo v jiných oborech.“ Komentoval dále jednání pana prezidenta Klause, který odmítl čekatele jmenovat za soudce z důvodu, že jsou tito lidé příliš mladí a že nemají dostatek životních zkušeností pro spravedlivé souzení.

Podívejme se více, jak to vlastně s macešským státem je. Źádné zaměstnání v naší republice nemá ústavně zákonný celibát doživotnosti a nedotknutelnosti jako má soudcovská funkce. Jednou jmenovaný soudce nesmí být odvolán, i kdyby prováděl nekalosti, jaké jsou běžně v zaměstnáních zaměstnavateli kvalifikované jako důvod k propuštění z práce. Soudce je prakticky neodvolatelný ze své funkce i když nezná zákony. To, co bylo za pana prezidenta T.G.Masaryka považováno za trestuhodný průtah, zločin s možností potrestání až dvaceti lety těžkého žaláře, je v současnosti považováno za přiměřenou délku řízení. Tato anomálie doživotnosti a lenosti byla do naší právní soustavy vnesena se socialismem, za vlády KSČ.

Vicepresident Soudcovské unie Mgr.Petr FrancV Evropských soudech jsou funkce soudců vždy určovány na určité časové období, a to maximálně na 5 let.

Nežijeme v normální, zdravé společnosti. Proč tomu tak je, vyžaduje širší vysvětlení, které je (nebo bude) uvedeno v samostatné úvaze na stránkách ozivote.cz, pod názvem „Naše nemocná společnost“.

Soudci v posledních měsících v médiích rádi argumentují, že nejsou žádní "lúmeni", že to od nich nemůžeme očekávat. Zvláště tak reagují, když svou neznalostí zákona zmaří nějaké řízení a poškodí tak nějakého občana. Za co tedy chtějí soudci nadprůměrnou ochranu od státu a nadprůměrné, lúmenské platy od státu, nebo spíše od společenství občanů, když nejsou, jako soudci schopni odvádět nadprůměrný lúmenský pracovní výkon? Poškozený občan, pro kterého rozhodnutí soudce v naší společnosti může být i likvidační (občan nemá zákonem zajištěný mimořádně nadprůměrný příjem a práci jako soudci) nemůže soudce zažalovat o náhradu způsobené škody nebo nemajetkové újmy, chybí nám na to vhodný zákon.

Soudce Evropského soudu ve Strasburku zažalovat lze, protože Evropské právo je založeno na osobní zodpovědnosti soudce. Každý jednotlivý soudce nese osobní odpovědnost, ne Evropský soudní dvůr.

Žádný občan v naší zemi nemá takováto privilegia jako čeští soudci, že by proti jejich špatnému pracovnímu výkonu nebylo možné podat adresnou individuální stížnost, žalobu ke vhodnému soudu.

O nějakém macešském jednání vůči soudcům proto nemůže být ani řeč. Jsou to občané, kteří nejsou ústavními činiteli, k nimž se stát chová macešsky, kteří jsou diskriminováni ve srovnání se soudci, a to jak na pracovních podmínkách, tak na výši platu, na záruce příjmů a na zajištění trvání zaměstnání, tak na právu a dosažitelnosti ochrany proti nezákonnému výkonu vydávanému za pracovní výkon.

zleva P.Franc, president SU J.JirsaNaši soudci si velmi lehkomyslně vytvářejí své fantasijní představy o naší společnosti. Svědčí o tom i nedávná útočná odpověď pana JUDr J.Sváčka, v reakci na nepřiznání platů: „Ukažte mi firmu, kde by pracovníkům nedali 14. plat?“ Hodnocení kvalit člověka podle majetku nebo podle funkce bývá u českých soudců velmi časté, ačkoli základním pravidlem při ochraně lidských práv je zákaz diskriminace, například založené na funkci, či sociálním postavení člověka. Většina nás občanů ví, že 13. nebo 14.plat prostě nedostanou. Žádný zákon totiž zaměstnancům v soukromých společnostech výplatu, tím spíše ne čtrnácté platy, ani doživotní, neodejmutelné právo na práci nezaručuje.

Jestliže stávající soudci, například pan JUdr Sváček, nebo pan JUDr Libor Vávra, předsedové soudů, o sobě a o soudcích prohlašují: „Nejsme žádní lúmeni“, rozum velí nejmenovat jejich žáky do funkce soudců, a to zejména ne za situace, kdy ještě mladí čekatelé nemají žádné zkušenosti se skutečným stavem v naší zemi po padesáti letech, tj. po socialismu pod vládou českých komunistů a po privatizaci.

Naše společnost je v mnoha směrech nemocná, vykazuje hrozivé anomálie. Proto je důležité, aby spravedlnost začala rozumě fungovat.

Fantasie mladého člověka, vycházející nikoli z reality, nýbrž z dezinformací a z idealizovaných představ o skutečnosti, převzatých od učitelů a z učebnic, není základem, ze kterého by mohl vycházet člověk, který chce být skutečně spravedlivým soudcem.

Čekatelům, kteří byli odmítnuti, budiž útěchou, že pokud byla jejich touha po spravedlivém soudcování silnější, než vidina platů soudců, jistě jednoho dne budou moci zasednout v soudním taláru. Budou-li uznalí, sami po letech zkušeností ze života a z jiné praxe přiznají, že to byl největší dar, jaký jim mohl stát dát, když je v mládí k soudcování v naší zemi nepřipustil. Poznání nemocí našeho společenství je pro soudce, který chce být spravedlivý, velmi důležité. Nelze ho nabýt za soudcovskou lavicí.

Já sama zastávám názor, že by právo zasednout v soudcovském taláru v soudním senátu mělo být přáno lidem, kteří v zemi, v níž chtějí soudcovat, vychovali již alespoň jedno dítě ve věku do 18 let, kteří za sebou mají alespoň 5 let jiné, než soudní, či čekatelské praxe, a to alespoň z práce u 3 zaměstnavatelů, nebo zkušenosti z právního zastupování občanů.

Komentáře
VěcAutorDatum a čas

K článku nejsou žádné komentáře.

Zobrazit Vše | Přidat nový

Reklama
Pojištění
Za obsah jednotlivých materiálů odpovídají jejich autoři. Obsah © redakce O Životě.cz 2002 - 2006