O Životě.cz
Partnerské weby

Personální ředitelka Vám napíše profesionální strukturovaný životopis na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Životopis od nás je zaručeně pozvnánkou na pracovní pohovor. Nezapomeňte ani na motivační dopis díky němu vyniknete mezi ostatními kandidáty. Píšeme profesionální životopisy a motivační dopisy, připravujeme kandidáty na pracovní pohovory.

Naše ikonka
 O Źivotě.cz
Tiráž
O Životě.cz
ISSN 1214-6668
Vydavatel:
Marketer, s.r.o.
Hledání
Zde hledá Jyxo
Přijmeme!
Přijmeme do našeho týmu redaktora či redaktorku na externí spolupráci. Volné vstupy na akce (press screeningy, koncerty, tiskovky atd. atd. atd.), volnost ve výběru témat, možnost seberealizace, není nutná praxe a není ani omezeno věkovou hranicí, důležitý je písemný projev. Práce není finančně honorována. Zn.: Mladý kolektiv :-)
Soutěž!
Soutěžte s námi o dva zcela unikátní kalendáře Simony Krainové Agent 007, nafocené ve stylu Jamese Bonda s touto přední kráskou českého modelingu. Kalendář je neprodejný, ale může viset na stěně právě vám, pokud nám napíšete svá novoroční předsevzetí a to, jak v nich pokračujete, budete pokračovat či případně na čem jste pohořeli. Dva nejlepší příspěvky odměníme Agenty! Piště na redakce@ozivote.cz.
Výherci
S potěšením oznamujeme, že prosincovou soutěž vyhrál pan František Krám z Plzně a slečna Lucie Burovská z Prahy. Oběma gratulujeme a zasíláme jim slíbená DVD Na Stojáka! A co že jste si to přáli nejčastěji k Vánocům? Drtivě převažovaly technické vymoženosti :-)


TICHÉ VZDĚLÁVÁNÍ – nový projekt pro zvýšení kvalifikace neslyšících

autor : Redakce , vydáno : 25. 10. 2005

Federace rodičů a přátel sluchově postižených byla tvůrcem a hlavním koordinátorem pro¬jektu Internet jako potenciální zdroj nových pracovních příležitostí pro neslyšící. Projekt byl řešen v programu Leonardo da Vinci Evropské unie. V letech 2000 až 2003 se na jeho řešení podílelo devět partnerů ze čtyř zemí.

V rámci projektu byly navrženy osnovy šesti speciálních kursů, vzniklo 31 barevných tištěných učebnic ve čtyřech jazycích, 16 CD ROM a jedna videokaze¬ta. Mimo jiné byla ve čtyřech národních znakových jazycích vytvořena terminologie pro počí¬tače, internet, návrh webových stránek a typografii.

Kursy byly v České republice ověřeny na reprezentativním vzorku devíti sluchově postiže¬ných, kteří absolvovali roční výuku v celkovém rozsahu téměř 1 600 hodin. Po ukončení kursů se frekventanti podrobili zkouškám z Evropského počítačového řidičáku (ECDL – European Computer Driving Licence) s velmi dobrým prospěchem - čtyři z nich složili zkoušky ze všech sedmi modulů ECDL.

Projekt byl velmi úspěšný. V roce 2004 na mezinárodní soutěži e-Learning (elektronické učení) na Univerzitě Hradec Králové byl prezentován Úvod do počí¬tačové typografie (nejen) pro neslyšící spolu s CD ROM obsahujícím odbornou terminologii v českém znakovém jazyce. Mezi 52 různými výukovými programy získal tento kurs Cenu diváků, Cenu Národního centra distančního vzdělávání a dokonce poctu nejvyšší – Grand Prix – Velkou křišťálovou tužku ministryně školství, mládeže a tělovýchovy. Projekt byl oceněn i na evropské úrovni. Postoupil mezi 32 nejlepších projektů řešených v rámci programu Leonardo v celé Evropě, prezentovaných na výstavě Leonardo Awards v Maastrichtu.

Vytvořené kursy a materiály byly zdarma poskytnuty všem školám pro sluchově postižené a občanským sdružením zabývajícím se rekvalifikací zdravotně postižených, které o ně projevily zájem.

I když byly vytvořeny učebnice, elektronické prezentace a odborná terminologie v českém znakovém jazyce, z finančních důvodů není prakticky možné obdobné kursy zopakovat. Přitom o ně neslyšící stále žádají. Pro prezenční kursy je třeba kromě počítačově vybavené třídy zajistit učitele a tlumočníky znakového jazyka. Cena kursu by byla tak vysoká, že by ji neslyšící prostě nebyli schopni zaplatit ani s eventuálním příspěvkem úřadu práce.

Proto Federace rodičů vypracovala nový projekt Tiché vzdělávání – Soubor e-learningových učebních materiálů (nejen) pro neslyšící. Projekt byl předložen v rámci výzvy Magistrátu hlavního města Prahy pro financování z Evropského sociálního fondu, státního rozpočtu Čes¬ké republiky a rozpočtu hlavního města Prahy (Jednotný programový dokument pro Cíl 3 regionu NUTS 2 hlavní město Praha). Federace při tvorbě projektu vyšla z definice Evrop¬ského sociálního fondu: ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatel¬nosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.

Hlavní myšlenkou nového projektu je využít všeho dobrého, co bylo vytvořeno v rámci projektu Internet pro neslyšící. Vytvořené kursy budou ještě upraveny a důsledně převedeny do elektro¬nické podoby, včetně kontrolních testů. Nejdůležitější však je, že od přípravy předcho¬zího projektu došlo k velkému rozvoji počítačových multimediálních technik. To umožňuje, aby přímo na CD nebo DVD ROM s kursy byly vloženy i video nahrávky s výkladem ve znakovém jazyce. Neslyšící by tak získali možnost studovat kursy tlumočené do českého znakového jazyka doma u svých počítačů. Snahou bude umístit kursy v únosné megabytové velikosti i na internet.

Partnerem v tomto projektu je Institut českého jazyka a teorie komunikace Filozofické fakulty Univerzity Karlovy v Praze a při jeho řešení bude zaměstnáno i několik neslyšících odborníků, kteří budou texty tlumočit do znakové řeči a dohlížet na jejich srozumitelnost pro neslyšící.

Projekt prošel náročným výběrovým řízením a byl schválen. Oficiálně byl zahájen 1. října 2005 a bude trvat dva roky.

V průběhu projektu (nejspíše v červenci 2006) předpokládáme ještě jedno prezenční ověření kursů v celkovém rozsahu asi 300 výukových hodin.

Projekt je sice tvořen především pro neslyšící, ale nejen pro ně – kursy mohou nepochybně přinést užitek komukoliv. V tuto chvíli se řeší otázky optimálního didaktického i programového provedení, aby byly kursy pro znakující i neznakující uživatele stejně přátelské.

Tiskové zprávy a články redakce.
Komentáře
VěcAutorDatum a čas

K článku nejsou žádné komentáře.

Zobrazit Vše | Přidat nový

Reklama
Pojištění
Za obsah jednotlivých materiálů odpovídají jejich autoři. Obsah © redakce O Životě.cz 2002 - 2006