O Životě.cz
Partnerské weby

Personální ředitelka Vám napíše profesionální strukturovaný životopis na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Životopis od nás je zaručeně pozvnánkou na pracovní pohovor. Nezapomeňte ani na motivační dopis díky němu vyniknete mezi ostatními kandidáty. Píšeme profesionální životopisy a motivační dopisy, připravujeme kandidáty na pracovní pohovory.

Naše ikonka
 O Źivotě.cz
Tiráž
O Životě.cz
ISSN 1214-6668
Vydavatel:
Marketer, s.r.o.
Hledání
Zde hledá Jyxo
Přijmeme!
Přijmeme do našeho týmu redaktora či redaktorku na externí spolupráci. Volné vstupy na akce (press screeningy, koncerty, tiskovky atd. atd. atd.), volnost ve výběru témat, možnost seberealizace, není nutná praxe a není ani omezeno věkovou hranicí, důležitý je písemný projev. Práce není finančně honorována. Zn.: Mladý kolektiv :-)
Soutěž!
Soutěžte s námi o dva zcela unikátní kalendáře Simony Krainové Agent 007, nafocené ve stylu Jamese Bonda s touto přední kráskou českého modelingu. Kalendář je neprodejný, ale může viset na stěně právě vám, pokud nám napíšete svá novoroční předsevzetí a to, jak v nich pokračujete, budete pokračovat či případně na čem jste pohořeli. Dva nejlepší příspěvky odměníme Agenty! Piště na redakce@ozivote.cz.
Výherci
S potěšením oznamujeme, že prosincovou soutěž vyhrál pan František Krám z Plzně a slečna Lucie Burovská z Prahy. Oběma gratulujeme a zasíláme jim slíbená DVD Na Stojáka! A co že jste si to přáli nejčastěji k Vánocům? Drtivě převažovaly technické vymoženosti :-)


Byl českým vlastencem a byla vzorem něhy, lásky a ctnosti

autor : ing. Ludmila Pachtová , vydáno : 21. 11. 2005

Dne 28.listopadu v 13.00 hod by se mělo konat u Krajského soudu v Praze, nám. Kinských závěrečné jednání na ochranu osobností manželů Šedivých, paní Anny a Rudolfa, jejich dcer a potomků.

Je mi smutno z toho, že k takovémuto kroku bylo nutné přistoupit. Paní Anna a pan Rudolf prožili pár hezkých let za 1.republiky. Jejich dcera Jarmila prožila dvanáct hezkých let dětství. Omluvy za prožité hrůzy a útrapy způsobené jejím rodičům, jí a její sestře nejen válkou, ale též za vlády komunistů a bohužel i po roce 1989 až do konce jejího života v dubnu letošního roku se nedožila.

Rodina Šedivých byla ze svého domova vyhnána v březnu 1948 zvůlí hloupých lidí, kteří se zařadili mezi komunisty a násilně ovládli dobříšsko. Proti panu Rudolfovi Šedivému, panu Josefu Vackovi, panu Vladimírovi Záděrovi, panu Janu Krejcarovi, panu Josefovi Froňkovi, panu Václavovi Říhovi pak bylo v roce 1954 vykonstruováno neoprávněné obvinění z velezrady a ze spolčování, když hledal v Praze pomoc a při té příležitosti mu dal pan Froněk za účelem vyjádření názoru plánek reorganizace, jak by mohl vypadat resort zemědělství. Pan Josef Vacek nepřežil vyšetřování. Na nespravedlivém rozsudku se podíleli známí likvidátoři politických osob, pan prokurátor Kudrna, Prokop a páni soudci Hubner a Michal. Byli nejen zbaveni svobody, ale též odsouzeni ke ztrátě všech občanských práv a všeho majetku. V roce 1969 sice byl vynesen rehabilitační rozsudek, kterého se již nedožil pan Záděra, ale ten byl pak z iniciativy ministra spravedlnosti zrušen, čehož se již nedožil ani pan Rudolf Šedivý. V roce 1990 sice byly opět tajně vyneseny rehabilitační rozsudky (u pana Šedivého z nejasných důvodů nikoli.) avšak ze spisu vůbec není zřejmé, zda vůbec jejich potomkům rozsudky došly a neexistuje omluvitelný důvod, proč tato země hlasitě, veřejně a nahlas nepřiznala, že se omlouvá za neoprávněnost odsouzení a protilidskost naší justice. Úředníci z ministerstva financí a z příbramských úřadů a ředitelé bývalých státních statků na Dobříšsku spolu s Pozemkovým fondem pak bojkotovali i to málo, které v rámci restitucí potomkům zákony poskytovali, a na paní Věře a Jarmile se dopustili dalšího podvodu v roce 1994, takže nejenže rodinný domeček nebyl vrácen, nýbrž se objevil náhle v roce 1995 v moci Pozemkového fondu ČR, jako by byl nějaká půda. Úředníci vychovaní komunistickou morálkou přitom ukájeli své svědomí novými výmysly lží v zákulisí o tom, že údajně pan Rudolf Šedivý byl kolaborant s němci a dále pokračovali ve špinění jeho památky. K potomkům se chovali pak s despektem a uloupený domek se zahrádkou nevrátili dodnes.

Kdyby se paní Jarmila Kotěšovcová dožila dne 28.listopadu 2005, určitě by ráda slyšela, že se Česká republika omlouvá její mamince paní Anně, která byla vzorem něhy, lásky a ctnosti.

Určitě by ráda slyšela, že Česká republika uznává, že její otec pan Rudolf Šedivý byl českým vlastencem, že se svojí ženou, paní Annou patřili k tvůrcům prvorepublikové kultury a šiřitelům vzdělání na venkově, a že jména hloupých a zlých lidí, kteří na jejich rodinu rozpoutali od března 1948 honbu a pak vyráběli a udržovali pomluvačné lži, vykonstruovávali obvinění a nespravedlivé rozsudky a špinili čest pana Rudolfa ještě v roce 2005, budou viset na tabuli hanby.

V žalobě viníme tuto zem, že nechránila osobnost pana Rudolfa Šedivého a paní Anny, že nešetřila trestné zločiny na nich páchané 5.března 1948, kdy byli vystaveni drancování, a dále od 6.března 1948, kdy byli zcela bezdůvodně vyhnáni na doživotí z domova a kdy panu Rudolfovi bylo též znemožněno vykonávat jeho učitelskou profesi, a paní Anně jakoukoli práci vůbec, kdy se pak museli ukrývat v blízké vsi a společnost byla ke zločinům zcela netečná, lhostejná.

Jejich osud je příkladem, jak hnací silou k nenávisti ze strany viníků proti nim byla čistota paní Anny a čestnost pana Rudolfa a strach viníků z prozrazení zločinů, které jsou i dnes nepromlčitelné. Zločinů, za něž hrozilo dotčeným komunistům doživotí.

Viníme tuto zem, že umožnila práci a požitky těm prokurátorům a soudcům, kteří v roce 1954 vykonstruovali zcela nespravedlivé a nezákonné obvinění skupiny pana Josefa Vacka, Vladimíra Záděry, Josefa Froňka, Jana Krejcara, Rudolfa Šedivého, a Václava Říhy, že spravedlnost dosud nešetřila úmrtí pana Josefa Vacka ve vyšetřovací vazbě jako možnou vraždu, že ostatní z obviněných byli zcela neoprávněně odsouzeni za velezradu a spolčování a to činem, že si chtěli sdělit názor k návrhu, jak by mohla vypadat organizace resortu zemědělství, že byli odsouzeni až na osm let odnětí svobody, k propadnutí všeho jmění a ke ztrátě občanských práv.

Viníme tuto zem, že paní Anna a její dcery Věra, Jarmila prožily celý život ve strachu a ve strádání a že prožitý stress v těhotenství se odrazil na fyzickém zdraví – tachykardii a hypertensi potomků a na možnostech jejich pracovního a společenského uplatnění.

Viníme tuto zem, že ani po roce 1969 nepřála klidu nespravedlivě odsouzeným, že ministr, místo, aby šetřil vraždu pana Josefa Vacka z 54.roku a místo aby šetřil a stíhal trestný čin spolupachatelství drancování prokurátorů a soudců, kteří věděli o zločinu, který se odehrál vůči paní Anny a panu Rudolfovi v roce 1948, usiloval o zrušení rehabilitačního rozsudku jmenované skupiny, což se mu podařilo dosáhnout.

Viníme tuto zem, že veřejně a konkrétně neuznala protiprávnost a protilidskost odsouzení ani po roce 1990. Viníme tuto zem, že dosud nepostavila žijící viníky před soud za nepromlčitelné zločiny a že nepojmenovala ty, kteří nežijí, které nejde odsoudit. (Například trestný čin drancování, jehož byli manželé Šedivých obětí, má dle dekretu č.38/1945 Sb. horní sazbu doživotí).

Viníme tuto zem za aroganci a lži většiny úředníků vůči paní Jarmile a Věře, když řádně a včas uplatňovaly alespoň ty nároky, které zákony, v rámci restitucí umožňovaly, a že ještě od roku 1992 v zákulisí vytvářely nové nepravdivé pověsti o kolaborantství pana Rudolfa Šedivého s Němci, a s despektem se pak chovala k paní Věře a Jarmile, jako k dcerám kolaboranta.

Viníme tuto zem, že tím, že se hlasitě a veřejně včas neomluvila panu Rudolfovi a Anně, a že hlasitě nepojmenovala zločiny na nich spáchané, případně zločince, přispěla k možnostem pokračování šíření lží a pomluv v zákulisí mezi úředníky, kteří si tak dodávali odvahy k dalšímu neoprávněnému jednání vůči paní Anně a Jarmile – podvodu.

Díky podvodnému jednání úředníků s komunistickou minulostí a s komunistickými zlozvyky trvajícímu od podzimu 1994 dosud, a absolutnímu nezájmu státu čelit podvodům a korupci, rodinný domek se zahrádkou, domov, který byl uloupen v roce 1948, dosud nebyl vrácen, ocitl se náhle v roce 1995 v moci Pozemkového fondu, jako „zemědělská půda“, ačkoli nikdy k žádnému takovému účelu nesloužil.

Je smutné,, že orgány spravedlnosti měly pramálo zájmu, aby se zločiny včas objasnily a nedocházelo k dalšímu ponižování důstojnosti a poškozování práv potomků, pramálo se zajímaly o pravdu. Je smutné, že zákonodárné orgány cíleně vytvořily takové zákony, aby takový stav mohl existovat i dále a aby se mohli ti nejhladovější komunisté a jejich žáci vysmívat obětem komunistické zvůle.

Není pravdou, že v této zemi netrpěl a netrpí nikdo hladem a nouzí.

Paní Anna byla připravena o 37 let štěstí v životě, pan Rudolf o 30 let a jeho kratší život byl způsoben zničením zdraví ve vězení, paní Jarmila byla připravena o 57 let kvalitního, plnohodnotného života, jaký si užívali komunisté a jejich pochlebovači a ti, kdož na nich zločiny páchali. Paní Věra též o 57 let, a není zřejmé, kolik jich bude ještě. Jejich potomci také 50 let.

Práva a důstojnost paní Anny, pana Rudolfa, paní Jarmily, paní Věry a jejich potomků byla a je ponížena, je nerovná s právy a důstojností, jaké se užívaly a užívají jejich trýznitelé.

Byli diskriminováni na společenském a pracovním uplatnění, byli diskriminováni na aktivním volebním právu a to po několik desítek let.

Tím, že podle právních skutečností důchody v naší zemi vycházejí z výše příjmů, byli a jsou diskriminováni i na důchodech.

Na začátku osudů stály pomluvy, a závist úcty, které se manželé Šedivých těšili mezi spoluobčany za 1:republiky i za války a krátce po válce. Manželé Šedivých byli překážkou k mocenské diktatuře hlouposti.

Jejich smutný a strastiplný životní příběh je zrcadlem této společnosti, nemocné lží, přetvářkou, a lhostejností. Je odrazem skutečné práce a tváří placených politiků a managementu veřejné správy.

Přijdete se podívat? Přijdete si poslechnout, jak se naše justice vyjádří?

Přijďte prosím, budete – li moci.

Ing. Ludmila Pachtová

pachtova.webpark.cz

Komentáře
VěcAutorDatum a čas

K článku nejsou žádné komentáře.

Zobrazit Vše | Přidat nový

Reklama
Pojištění
Za obsah jednotlivých materiálů odpovídají jejich autoři. Obsah © redakce O Životě.cz 2002 - 2006