O Životě.cz
Partnerské weby

Personální ředitelka Vám napíše profesionální strukturovaný životopis na míru pracovní pozici, o kterou se ucházíte. Životopis od nás je zaručeně pozvnánkou na pracovní pohovor. Nezapomeňte ani na motivační dopis díky němu vyniknete mezi ostatními kandidáty. Píšeme profesionální životopisy a motivační dopisy, připravujeme kandidáty na pracovní pohovory.

Naše ikonka
 O Źivotě.cz
Tiráž
O Životě.cz
ISSN 1214-6668
Vydavatel:
Marketer, s.r.o.
Hledání
Zde hledá Jyxo
Přijmeme!
Přijmeme do našeho týmu redaktora či redaktorku na externí spolupráci. Volné vstupy na akce (press screeningy, koncerty, tiskovky atd. atd. atd.), volnost ve výběru témat, možnost seberealizace, není nutná praxe a není ani omezeno věkovou hranicí, důležitý je písemný projev. Práce není finančně honorována. Zn.: Mladý kolektiv :-)
Soutěž!
Soutěžte s námi o dva zcela unikátní kalendáře Simony Krainové Agent 007, nafocené ve stylu Jamese Bonda s touto přední kráskou českého modelingu. Kalendář je neprodejný, ale může viset na stěně právě vám, pokud nám napíšete svá novoroční předsevzetí a to, jak v nich pokračujete, budete pokračovat či případně na čem jste pohořeli. Dva nejlepší příspěvky odměníme Agenty! Piště na redakce@ozivote.cz.
Výherci
S potěšením oznamujeme, že prosincovou soutěž vyhrál pan František Krám z Plzně a slečna Lucie Burovská z Prahy. Oběma gratulujeme a zasíláme jim slíbená DVD Na Stojáka! A co že jste si to přáli nejčastěji k Vánocům? Drtivě převažovaly technické vymoženosti :-)


Kdo může za povodně, kam se poděly miliardy

autor : Ludmila Pachtová , vydáno : 22. 04. 2006

Ústřední protipovodňová komise, vláda z roku 2002, pan RNDr Punčochář, pan Ing. D.Pokorný, pan Ing. Mach z Ministerstva zeměděství jsou zodpovědní za malou efektivitu mnohamiliardových prostředků proinvestovaných údajně na protipovodňová opatření a nápravy po povodních, a za to, že další schopní vodohospodáři-odborníci byli odehnáni od svých profesí.

Hořín Veřejná politická správa opět předvedla svou tvář. V době, kdy mnozí zachraňovali své příbytky, předhodila Vláda ČR veřejnosti „obětního beránka, ředitele Povodí Odry“, zřejmě aby předešla pozdějšímu zájmu o skutečné viníky.

Již více jak padesát let platí občané v této zemi za hloupost a egocentrismus vedoucích úředníků ministerstev, jimž postupně byla pravomoc k ochraně před povodněmi předávána. Kam se poděly všechny miliardy od roku 1998, jak si počínala vláda po další neblahé skutečnosti v roce 2002? Proč neslyšíme jména zodpovědných úředníků, proč nevidíme zveřejněný přehled postupné realizace opatření proti povodním s cenami?

Miliardy odtekly bez kontroly jejich využití. Ministerstvo zemědělství ČR se nevybavilo ani jediným pracovníkem, který by byl schopen a který by byl vyčleněn provádět odbornou kontrolu od roku 2002.

Na to, aby nebyla kontrolována efektivnost peněz poskytnutých z rozpočtu na prevenci před povodněmi a revitalizaci po povodních dohlížel na Ministerstvu zemědělství ČR pan exministr Palas, vedoucí ministerstva pan Ing. Rybníček, Ing. Mach, RNDr.Punčochář a Ing. D.Pokorný.

Vláda se v roce 2002 rozhodla ke zřízení Ústřední protipovodňové komise. Jak zodpovědně si počínala při personálním obsazení tohoto ústředního orgánu, který měl „činit zejména odborné posudky vhodnosti záměrů protipovodňových opatření a kontrolovat využití investic na preventivní protipovodňová opatření?“ Do protipovodňové komise byla najmenována od roku 2002 s pomocí unionistů-pana Pilipa a pana ministra Němce paní Hanačíková (absolventka pedagogické školy s roční praxí ve Vězeňské službě a s letitým pózováním v poslanecké sněmovně v roli poslankyně placené z kapes daňových poplatníků, od roku 2002, prostřednictvím US v pozici náměstkyně ministerstva pro místní rozvoj, pózující v těchto draze placených funkcí k nimž neměla žádné znalosti a vzdělání souběžně s péčí o novorozence), dále pan exministr Palas, dále pan RNDr P. Punčochář z Ministerstva zemědělství, ředitel „odboru politiky vodního hospodářství“ (dříve pracující ve vedoucí pozici Výzkumném ústavu vodohospodářského - jako politická figura KSČ) a jeho žák mazánek Ing. Daniel Pokorný, oba připraveni kdykoli kohokoli obvinit ze „špatné komunikace“ a vymyslet si jakoukoli bohapustou lež, jen aby si uchovali své korýtko placené ze státního rozpočtu a aby mohli nadále využívat ministerstvo jako cestovní kancelář ke svým neefektivním zahraničním výletům placeným z rozpočtu státu a ke svým „studijním účelům“, jak je učil předchozí ředitel do roku 2002 pan Plechatý (spjatý plně s bývalým režimem a poslušný žák komunistů na ministerstvu od roku 1986). Pan Plechatý sice po povodních v roce 2002 odešel z výsluní ministerstva, avšak jen do takového pozadí, aby i nadále byly zajištěny tekoucí peněžní vztahy od státního rozpočtu ze zakázek na projekty informačních technologií v oboru vodního hospodářství k firmám, které on zařadil mezi tu vyvolenou „národní frontu“ přelomu století, navazující na způsoby a metody národní fronty 50.let minulého století.

Dalšími členy protipovodňové komise byli jmenováni pan Doc. Ing. Jiří Volf, MF , MUDr.Michael Vít, hlavní hygienik ČR, Ing. Jaroslav Kopřiva MO (ministerstvo obrany), genmjr. Ing. Emil Pupiš MO, genmjr. Ing. Miroslav Štěpán, RNDr. Libor Ambrozek- předseda, ministr ŽP

Při tomto složení je patrné, že komise nemohla plnit účel zřízení, že její obsazení bylo převážně pouze hrou bývalých exkomunistů a jejich poslušných žáků o urvání nějakého „postu“, ze kterého by mohli vzhlížet k občanům a nadále tajně usrkávat od státu. Kam se poděli vynikající vysokoškoláci, kteří opouštěli stavební fakultu ČVUT, vodohospodářský směr v 80.letech? Tisíce odborníků bylo odehnáno od své profese zlovůlí a hladovostí komunistů, kterých kolem tohoto náročného oboru bylo nakupeno více než dost.

Této komisi se nechtělo pracovat, pouze pózovat, a tak si vymyslela protipovodňový pracovní štáb (Ing. Jaroslav Kinkor MŽP , Ing. Josef Reidinger MŽP, Ing . Daniel. Pokorný MZe, Ing. Jan Kubát ČHMÚ, Ing. Karel Sakař , VD – TBD a. s. Praha, pplk .Dr. Ing. Zdeněk Hanuška MV-GŘ HZS ČR, plk. Ing.. Milan Fiala, Policejní prezidium ČR, Ing. Milan Kovář GŘ HZS ČR, Jana Ratajová/ RNDr. Věra Bělíková, MZ, Ing.Věra Dědková MF, Martin Komárek-Česká asociace pojišťoven, pplk. Ing. Martin Bečka- MO, Ing. Jan Gruber/Mgr. Zdeněk Hovjacký MD, Ing. Hana Vodičková MMR.

I z tohoto složení je zřejmé, že žádné dílo z práce těchto lidí vypadnout nemohlo, nemohli zaujmout žádné odborné stanovisko, ať šlo o jakýkoli specifický problém, mohl se vyjádřit vždy odborně maximálně jeden z nich, pokud vůbec, a ostatní mohli jen pokyvovat hlavami, aniž by věděli o čem jde řeč. Obě komise tak mohli od počátku působit pouze jako komunikační zkrat na elektrickém vedení. Sem plynuly peníze a rozhodování o miliardách.

Zejména vedoucí funkcionáři pan Ing. Mach, pan RNDr. Punčochář a pan Ing. Pokorný z Ministerstva zemědělství, které je ze zákona úřadem zodpovědným ze exekutivu- rozpočtové prostředky státu v oblasti vodního hospodářství, se podepsali na promrhání stamilionů a na skutečnosti, že informační toky stále nefungují bez lidských meziskratů, bez nevhodných úřednických intervencí pramenících z chorobné touhy „řídit osvětu v něčem čemu nerozumí, v duchu komunistických hesel „vláda lidu pod vedením úředníků-odborníků“ a „kdo nejde s námi, jde proti nám“

Peníze státu na prevenci před povodněmi a nápravu škod tedy odtekly zejména od roku 2002, aniž by byla zajištěna odborná kontrola kam a jak byly využity. Komunikace mezi jednotlivými hráznými a předpovědní službou (myšleno samozřejmě technická) není dodnes zajištěna tak, aby hrázní byli dostatečně v předstihu, minimálně 10 dní informováni o předpovědi přímou cestou od předpovědní služby, a aby mohli modelovat na svých stanicích odtok a spolupracovat na řízení odtoku tak, aby docházelo k předvypouštění přehrad včas, a aby se nestýkali vypouštěné proudy nárazově v jednom časovém okamžiku v soutocích.

Za tento stav nedostatečné technické komunikace a zmaření investic na prevenci a maření možností, aby se mohli na protipovodňových opatřeních podílet odborníci - vodohospodáři s lidmi přímo v krajích v příslušných místech, jsou zodpovědní především pan RNDr Punčochář, pan Ing. Daniel Pokorný a pan Ing. Mikulík - vedoucí na Ministerstvu zemědělství dosud, pan Mach a pan Rybníček (dřívější vedoucí na Ministerstvu zemědělství, nyní zřejmě v nějaké dalším funkčním, ne tak viditelném dobře placeném fleku) Především těm mohou postižení občané zlořečit.

Ředitel Povodí Odry zabezpečil protipovodňová opatření na osudné přehradě ve stejný časový okamžik, jako učinili všichni ředitelé na ostatních přehradách. Byly totiž všichni pozdě informováni a navrch informační předpovědní služby pro účely ochrany před povodněmi se nijak od roku 2002 nezlepšili.

Svalování viny na ředitele Povodí Odry je pouze vyřizováním osobních účtů a dalším projevem sobectví, autismu ministerských lidí, schovávajících se za úsměv a nažehlený oblek manekýnů. Zodpovědnost za škody z povodní nesou také ti, kteří připustili takovéto personální obsazení protipovodňové komise (např. pan JUDr Němec za dob svého ministrování na MMR ,do kterého se též nezodpovědně nahrnul, aniž by si uvědomoval, že svou neznalostí věci bude škodit a škodil.

Mach, Punčochář, Pokorný, Hanačíková. Tyto sobce ochotné pro vidinu politické funkce vymyslet jakoukoli lež, neschopné uznat své chyby, je potřeba nahlas pojmenovat, jinak budou škodit dál. Ti se měli dávno vzdát svých funkcí a zastydět. Jejich laťka studu však je zřejmě velmi nízko, pokud nějaká vůbec existuje.

Obviňování ze špatné komunikace (myšleno ústní) je starý zlozvyk zavedený za tuhých komunistických represálií. Bohužel na neblaze proslulém ministerstvu zemědělství vládnou tyto metody již padesát let. Žádný systém není samospasitelný a současný personální stav vedoucích ministerstva je špatný a v podstatě nadbytečný za současné existence krajů, jejich zastupitelstev a jejich vodohospodářských odborů. Na ministerstvu není jediná osoba, která by současně byla znalá stavební technicko vodohospodářské problematiky, vývoje moderních informačních technologií a souvisejících právních předpisů. Představa, že se dá takovýto odborník nahradit přijmutím tří odborníků, z nichž každý bude disponovat pouze jednou z těchto odborností praktikovaná na ministerstvu, je zcela zcestná. Pan RNDr. Punčochář se nikdy nevzdá dobrovolně svého „panování“ v oblasti mnohamilionových investic IT ve vodním hospodářství, a v oblasti stavebně technických investic ačkoli na vývoj v této technickohospodářské oblasti nemá a neměl schopnosti a vzdělání, natož související právní vědomosti. Tuto svou neschopnost a obavy z konkurence a z přiznání, jak likvidovali několik vodohospodářských generací v minulosti, a kam se poděly miliardy, se bude nadále snažit zastírat pochlebováním mladým úplatným, do sebe zahleděným ješitným hochům, neznalým minulosti, vazeb a reality, tak jak dělali komunisté celých padesát let, a jak před tím dělali i fašisté. Oslňovat bude nadále i svého ministra. Vždyť přeci mají stejnou politickou minulost a mezi slepci, jednooký král. Komunikační problém tkví v hlouposti sídlící na ministerském úřadě. Ministerská hloupost a lhaní je zlem, na které doplatili lidé při povodních, ale i dříve ti zodpovědnější vodohospodáři s rodinami, kteří nebyli ochotni pochlebovat nenasytitelným nezodpovědným hladovcům.

Komentáře
VěcAutorDatum a čas

K článku nejsou žádné komentáře.

Zobrazit Vše | Přidat nový

Reklama
Pojištění
Za obsah jednotlivých materiálů odpovídají jejich autoři. Obsah © redakce O Životě.cz 2002 - 2006